Směrnice a metodiky

DNA

31.1.09 schválilo předsednictvo ČKNO metodiku postupu při odběru, vyšetření a zápisu DNA, jako jedné z podmínek chovnosti. 

Metodika postupu pro uznání jedné z podmínek chovnosti

Od 1.1.2009 je podmínkou u nově zařazených zvířat do chovu potvrzený odběr vzorku krve pro určení identity DNA v průkazu původu psa (feny) – usnesení konference z 16.2.2008.

Pro odběr krve a následné zaslání k analýze a archivaci na SV do Německa jsou nasmlouvány následující pracoviště:

Chotěboř MVDr. Otakar Meloun Nad Hliništěm 271, Chotěboř
Český Brod MVDr. Otakar Novák Klučovská 128, Český Brod
Krchleby MVDr. Milan Decker Krchleby 44
Kroměříž MVDr. Karel Chvátal Kojetínská 1347, Kroměříž
Hulín MVDr. Tomáš Žák Zahradní 897/5, Hulín

Lékař zasílá vzorek do laboratoře v Německu. Po výzvě a úhradě obdržené faktury posílá majitel PP k zápisu na SV. Zápis „DNA“(uložení profilu jedince do databáze), „DNA gpr.“ (rodiče potvrzeni dle PP).

 

Povinné odvody plateb organizací za výstavy a bonitace:

Upozorňujeme na povinnost zasílat výstavní katalogy jednatelce klubu paní Baborovské (pro kontrolu plateb).

Č. účtu západočeské pobočky ČKNO: 196154625/0300
Při všech platbách na účet uvádějte správný variabilní symbol, který vám byl přidělen!
  • ZKO Plzeň Doubravka – č. 11
  • ZKO Klatovy – č. 12
  • ZKO Karlovy Vary – č. 13
  • ZKO Klabava – č. 14
  • ZKO Rokycany – č. 15
  • ZKO Staňkov – č. 16