Aktuality

23.12.2019
Výroční členská schůze proběhla v pořádku dle naplánování, přestože se účastníci sešli v poměrně žalostném počtu. Svůj podíl na tom mělo určitě i pozdní zveřejnění termínu v časopise, který vyšel se zpožděním a proto řada členů se o termínu konání dověděla pozdě, až po uskutečnění akce.
Nicméně naplánované volby do předsednictva pobočky proběhly rovněž podle plánu a výbor na další volební období byl zvolen ve staronovém složení, tak jako pro minulé volební období. Kontrola hospodaření pobočky proběhla taktéž v pořádku a finanční bilance je opět aktivní a skončila v plusových číslech.
Do následujícího roku 2020 přeje výbor pobočky všem svým členům hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů a zároveň i příjemné prožití vánočních svátků. Pokoj všem lidem dobré vůle ...
 
 
17.10.2019


Členská schůze Západočeské pobočky Klubu Německého ovčáka

Výroční členská schůze ZPČKNO se koná dne 30.11.2019, v restauraci V HÁJI,  ul.. 28. Října 51,  301 00  Plzeň – Bílá Hora.
Začátek v 11.00 hod. Na programu  bude taktéž volba členů výboru na další funkční období a zároveň volba účastníků celorepublikové konference ČKNO, která proběhne v počátku příštího roku.
Občerstvení zajištěno a tímto i srdečně zveme všechny členy ZPČ KNO. 

 
8.10.2019
Doplněny výsledky z výstavy v Rokycanech
 
13.9.2019
Doplněny propozice s přihláškou na výstavu a bonitaci v Klabavě
 
15.8.2019
Doplněny propozice s přihláškou na výstavu v Rokycanech
 
9.7.2019
Doplněny výsledky z Körungu a bonitace - Karlovy Vary (Hájek)
 
11.6.2019
Doplněny výsledky z výstavy a bonitace ve Staňkově
 
23.4.2019
Doplněny propozice s přihláškou na výstavu a bonitaci ve Staňkově
 
25.3.2019
Doplněny výsledky z výstavy a bonitace v Plzni
 
9.2.2019
Zájemci o bezplatné zveřejnění chovných jedinců v rámci naší pobočky, zasílejte následující podkladové materiály v kvalitní digitální podobě na administrátora webu - tzn. oboustrannou kopii PP, kde jsou uvedeny všechny zápisy plemenné knihy (RTG, DNA, bonitace apod.), údaje o dosažených výsledcích, (zkoušky, výstavy, tituly apod.), případně další údaje s tímto přímo související a které chcete zveřejnit. Spolu s dokumentací zašlete dvě zvolené fotografie, určené ke zveřejnění (velikost alespoň 200 kb). Zároveň je třeba zaslat přesnou adresu majitele i chovatele psa nebo feny, včetně kontaktů na oba dva.
 
11.1.2019
Doplněny propozice a přihláška na výstavu s bonitací v Plzni
 
5.12.2018
Doplněno ke stažení :  Plán výstav na rok 2019  a  Plán bonitací na rok 2019