Aktuality

1.1.2022
Vážení přátelé kynologie,
jako by toho v minulém roce nebylo dost, když velmi náhle zemřel president klubu NO pan ing. J.Novotný a opět se mi velice smutně těmito větami začíná Nový rok 2022, ale musím sdělit kynologické veřejnosti další velmi zarmucující zprávu, jako vždycky, když odejde člověk na věčnost a zejména dlouholetý kynolog, který celý život se psy žil a dýchal.
Dne 26.12.2021 zemřel nečekaně, po krátké a vážné nemoci, dlouholetý funkcionář klubu NO a vedoucí plemenné knihy, celoživotní chovatel NO a majitel CHS Clark, rozhodčí tohoto plemene - pan Jiří Šiška
Na jeho památku mu věnujte prosím alespoň tichou vzpomínku ..
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení členové naší západočeské pobočky, jakož i ostatní kynologové spříznění s plemenem německý ovčák,
Vám všem bychom si, za výbor ZPČ pobočky a tímto prostřednictvím, dovolili popřát příjemné prožití vánočních svátků a do Nového roku 2022 hodně štěstí, zejména zdraví ale i úspěchů všeho druhu a v neposlední řadě i hodně radostí, veselosti a legrace, bez kterých všechny ostatní výše jmenované prožitky postrádají na své hodnotě.
Pevně doufáme, že se všichni v hojném počtu opět setkáme na kynologických akcích v příštím roce 2022 a věříme, že konečně vleklá covidová krize již ustoupí do pozadí a lidé se budou moci naplno věnovat všem svým aktivitám a činnostem, ke kterým byli předurčeni.
S přáním "Pokoj všem lidem dobré vůle" - výbor ZPČ pobočky

 
 
7.12.2021
Komise rozhodčích ČMKU vydala na popud vystavovatelů, diváků ale i zástupců FCI směrnici či prohlášení, které v jeho plném znění zveřejňujeme. Týká se ukazování zubů u vystavovaného psa, kontroly stavby těla obecně, včetně chování psa, což všechno spadá do celkové známky hodnocení exteriéru psa.
Seznamte se prosím s tímto textem a naučtě své vystavované jedince správnému chování, včetně předvedení chrupu apod., při vystavování v kruhu, abyste se vyvarovali v dokumentu popisovaných chyb a dalších postihů v následném hodnocení psa !
 
21.11.2021
Vzhledem ke stále se zhoršující situaci kolem covidové nákazy, nebude Zpč. pobočka ke konci roku pořádat výroční členskou schůzi a setkání kynologů naší pobočky, spolu s vyhodnocením celoroční činnosti. Budeme všichni doufat, aby se opět situace uklidnila a epidemie ustoupila do pozadí či vymizela úplně.
 
26.10.2021
Vložena výsledková listina z Oblastní výstavy NO v Klabavě, ze dne 23.10.2021 a zároveň bonitace, ze dne 24.10.2021
 
28.9.2021
Vložena výsledková listina z Krajské výstavy NO v Rokycanech, ze dne 25.9.2021
 
31.8.2021
Vloženo konečné pořadí z Klubové výstavy NO - 2021, pořádané ZKO Horní Bříza
 
4.7.2021
ZKO Horní Bříza, jako pořádající organizace Klubové výstavy NO pro rok 2021, uvádí níže potřebné informace pro vystavovatele a návštěvníky, ke stažení.
 
6.5.2021
Na schůzi Rady SČKNO, která se konala v Kroměříži, dne 28.4.2021, byl kooptován do předsednictva klubu MVDr. Otakar Meloun. V rámci nové schůze předsednictva byl ustanoven pan Jiří Svatoň do funkce presidenta SČKNO a pan doktor Meloun se posunul na pozici vicepresidenta klubu, s platností do konce volebního období. 
Změna sídla klubu - Podlouckého 1018, 592 31 Nové Město na Moravě.
Byl schválen vyrovnaný rozpočet na období roku 2021. 
V souladu s bodem XII. Kárná opatření, dle stanov SČKNO, byl předsednictvem SČKNO vysloven zákaz činnosti na dobu dvou let panu Martinu Čiržovi.
Informace ÚPCH o bonitacích a výstavách:  platí rozhodnutí předsednictva - do 30.6.2021 již nebudou akceptovány další změny termínů výstav a bonitací, na bonitaci možno zadat výstavní hodnocení.
 
5.5.2021
Západočeská pobočka uzavřela dohodu o poskytování veterinární služby, pro posílání krevních vzorků na vyhodnocení DNA do SRN, s dalšími, následujícími veterinárními lékaři v našem regionu:
1) DC Clinic, s.r.o., MVDr. Tomášem Černý  a  MVDr. Antonín Tuček - Pracoviště: Lipová 2266, 356 01  Sokolov, 
2) Veterinární ambulance Dvory, MVDr. Zuzana Cihlářová, Pracoviště: Kpt. Jaroše 318/4, 36006 Karlovy Vary, Tel.: 353 564 816  nebo  604 253 154
3) Nadále samozřejmě funguje MVDr. Milan Decker, Krchleby 44, 345 61 Staňkov, Tel.: 379 492 722

 

12.3.2021
Chtěl bych tímto členské základně naší pobočky sdělit nesmírně smutnou zprávu, která nás všechny náhle a jako blesk z čistého nebe  bolestně zasáhla. Dne 11.3.2021, na následky zdravotních komplikací způsobených prvotní covidovou infekcí, zemřel president KNO ČR a dlouholetý aktivní kynolog, cvičitel a chovatel, pan Ing. Jiří Novotný. Ať navždy zůstane v našich vzpomínkách. Budiž čest jeho památce !

29.1.2021
Veškeré akce ČKNO, vzhledem k situaci pandemie COVID, jsou až do odvolání opět pozastaveny !
 
8.12.2020
Hromadné akce klubu, v kontextu s nařízením vlády (do 50 osob na volném prostranství), byly opět povoleny. Proto všechny ZKO se okamžitě snažily využít prostor a stihnout co možná nejvíce akcí do konce roku. Nutno podotknout, že současná epidemiologická situace se opět horší, takže lze očekávat opět nějaká brzká a nepříjemná omezení.
ZKO Chodov se povedlo vzápětí po rozvolnění úspěšně uspořádat 5.12.2020 bonitaci a výsledky jsou zveřejněny v přehledu akcí. Zároveň bych se ještě rád zmínil, že v rámci této bonitace se jako činovník ČKNO rozloučil s aktivní kynologií oficiálně pan František Zacpal, který pracoval ve funkci okresního poradce chovu úctyhodných 50 let a zároveň také jeho chovatelská stanice "ze Zacpalova chovu" patří vůbec k těm nejstarším v naší republice. Svoji funkci tímto také oficiálně předal paní Daně Burianové, která ho nahradí ve funkci OP pro okres Sokolov.
 
31.10.2020
Veškeré akce ČKNO, vzhledem k situaci pandemie COVID, jsou až do odvolání pozastaveny !