Aktuality

31.8.2021
Vloženo konečné pořadí z Klubové výstavy NO - 2021, pořádané ZKO Horní Bříza
 
4.7.2021
ZKO Horní Bříza, jako pořádající organizace Klubové výstavy NO pro rok 2021, uvádí níže potřebné informace pro vystavovatele a návštěvníky, ke stažení.
 
6.5.2021
Na schůzi Rady SČKNO, která se konala v Kroměříži, dne 28.4.2021, byl kooptován do předsednictva klubu MVDr. Otakar Meloun. V rámci nové schůze předsednictva byl ustanoven pan Jiří Svatoň do funkce presidenta SČKNO a pan doktor Meloun se posunul na pozici vicepresidenta klubu, s platností do konce volebního období. 
Změna sídla klubu - Podlouckého 1018, 592 31 Nové Město na Moravě.
Byl schválen vyrovnaný rozpočet na období roku 2021. 
V souladu s bodem XII. Kárná opatření, dle stanov SČKNO, byl předsednictvem SČKNO vysloven zákaz činnosti na dobu dvou let panu Martinu Čiržovi.
Informace ÚPCH o bonitacích a výstavách:  platí rozhodnutí předsednictva - do 30.6.2021 již nebudou akceptovány další změny termínů výstav a bonitací, na bonitaci možno zadat výstavní hodnocení.
 
5.5.2021
Západočeská pobočka uzavřela dohodu o poskytování veterinární služby, pro posílání krevních vzorků na vyhodnocení DNA do SRN, s dalšími, následujícími veterinárními lékaři v našem regionu:
1) DC Clinic, s.r.o., MVDr. Tomášem Černý  a  MVDr. Antonín Tuček - Pracoviště: Lipová 2266, 356 01  Sokolov, 
2) Veterinární ambulance Dvory, MVDr. Zuzana Cihlářová, Pracoviště: Kpt. Jaroše 318/4, 36006 Karlovy Vary, Tel.: 353 564 816  nebo  604 253 154
3) Nadále samozřejmě funguje MVDr. Milan Decker, Krchleby 44, 345 61 Staňkov, Tel.: 379 492 722

 

12.3.2021
Chtěl bych tímto členské základně naší pobočky sdělit nesmírně smutnou zprávu, která nás všechny náhle a jako blesk z čistého nebe  bolestně zasáhla. Dne 11.3.2021, na následky zdravotních komplikací způsobených prvotní covidovou infekcí, zemřel president KNO ČR a dlouholetý aktivní kynolog, cvičitel a chovatel, pan Ing. Jiří Novotný. Ať navždy zůstane v našich vzpomínkách. Budiž čest jeho památce !

29.1.2021
Veškeré akce ČKNO, vzhledem k situaci pandemie COVID, jsou až do odvolání opět pozastaveny !
 
8.12.2020
Hromadné akce klubu, v kontextu s nařízením vlády (do 50 osob na volném prostranství), byly opět povoleny. Proto všechny ZKO se okamžitě snažily využít prostor a stihnout co možná nejvíce akcí do konce roku. Nutno podotknout, že současná epidemiologická situace se opět horší, takže lze očekávat opět nějaká brzká a nepříjemná omezení.
ZKO Chodov se povedlo vzápětí po rozvolnění úspěšně uspořádat 5.12.2020 bonitaci a výsledky jsou zveřejněny v přehledu akcí. Zároveň bych se ještě rád zmínil, že v rámci této bonitace se jako činovník ČKNO rozloučil s aktivní kynologií oficiálně pan František Zacpal, který pracoval ve funkci okresního poradce chovu úctyhodných 50 let a zároveň také jeho chovatelská stanice "ze Zacpalova chovu" patří vůbec k těm nejstarším v naší republice. Svoji funkci tímto také oficiálně předal paní Daně Burianové, která ho nahradí ve funkci OP pro okres Sokolov.
 
31.10.2020
Veškeré akce ČKNO, vzhledem k situaci pandemie COVID, jsou až do odvolání pozastaveny !